Thiên Bình khi yêu thường xác định lâu dài và chung thủy, nhưng họ lại rất dễ bị cảm giác lãng mạn "dụ dỗ.

Theo Taurus Tran, Trà My / Tri Thức Trẻ